כתבות נבחרות

לקויות למידה
יש היום מגוון גדול מאד של לקויות למידה, ולא פחות מכך שיטות שונות לאבחן כל לקות ולקות, ולאחר מכן אופציות שונות לטפל בכל לקות לגופה. חשוב לזכור, כי אבחון של לקויות למידה צריך להסתמך על ממצאים ברורים אשר מעידים על ליקויים שונים. בגיל הגן יכולה הגננת להבחין כי ילד מסויים אינו מתקדם כמו יתר הילדים בני גילו בלימוד האותיות והמספרים או שהוא אינו יכול לעשות פעולות חשבון פשוטות וכיוצא בזה. יש לציין, כי אין ממצאים אלה מעידים על כך כי יש לילד זה לקויות למידה כל שהן, אבל ממצאים אלה מחייבים ללא כל צל של ספק בדיקה מעמיקה מכיוון שאיתור לקויות למידה בגיל צעיר יכול מאד לעזור להתפתחות הרצויה של בעל הלקות.

אבחון בין לקויות למידה שונים

כדי לדעת מהי הלקות שבה לוקה הילד יש לדעת להבחין בין הלקויות השונות ובין הקשיים הנובעים מהם. כדי לעמוד על כך יש לבצע אבחון שמגדיר במדויק את הליקויים. האבחנה מבדילה בין לקויות למידה שונות ובין ליקויי תיפקוד שונים ובין קשיים אחרים שאינם לקויות למידה. לקויות למידה מחולקות ל כמה סוגים:
לקויות למידה בשפה – אלה ליקויי דיבור, עיכוב שפתי, ליקויים בפירוש השמיעה ובהבנת הנקרא.
לקויות למידה בקריאה – מדובר בדיסלקציה מסוגים שונים, בקריאה טכנית ובהבנת הנקרא.
לקויות למידה בכתיבה – דיסגרפיה וליקויים גרפומוטוריים
לקויות למידה בקשב וריכוז – אלה ליקויי קשב המאופיינים בפעלתנות רבה (היפראקטיביות).
לקויות למידה בחשבון – אלה ליקויים בחשיבה חשבונית או ביכולת חישובית (דיסקלקוליה).
לקויות למידה בחשיבה מרחבית – אלה ליקויים בתפיסת המרחב, חזותית ומרחבית.

ישנם עוד ליקויים שונים כמו רגישויות יתר, ליקויים חברתיים המונעים מהתחברות והשתלבות בחברה של בני הגיל וכדומה. יש לציין כי קשיים מסויימים הם תוצאה של הליקויים שנימנו כאן או של מספר ליקויים יחד. איבחון הקשיים והתאמתם לליקוי הנכון הוא הצעד הראשון לתקן ולהתמודד עם זאת.
אבחון לקויות למידה חשוב ביותר כדי לקבוע את הטיפולים המתאימים לכל ילד ולכל לקות ולהעניק לו סיוע במסגרות תומכות שיוכלו לעזור לו בהמשך דרכו.
 
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010