כתבות נבחרות

מבחן gmat
מבחן gmat הוא מבחן אדפטיבי ממוחשב, אשר מתקיים לכל אורך השנה במרכזי בחינה במדינות רבות ברחבי תבל ואשר מודד את היכולת הכמותית שלכם, הווה אומר המתמטית, המילולית שלכם ויכולתכם בתחום הכתיבה האנליטית. מבחן gmat לא דורש מראש ידע ספציפי בעסקים או בכל תחום אחר והוא גם לא מודד הישגים בתחומים אחרים. ציוני ה- GMAT שלכם בתור מועמדים הינם רק פרמטר אחד לביצוע אקדמי לשנה הראשונה בלימודי מנהל עסקים. העלות של מבחן gmat הינה מאתיים וחמישים דולר. מטרת מבחן gmat הינה לעזור למוסדות לימוד לבחון את ההישגים שלכם כאשר אתם שואפים ללמוד לימודים לתואר שני במנהל עסקים. ציוני מבחן gmat משמשים מעל ל- שלושת אלפים שבע מאות תוכניות מנהל עסקים ביותר מ- אלף שבע מאות בתי ספר מתקדמים למנהל עסקים. רוב רובו המוחלט של תכניות אלה מתנה את הקבלה שלכם ללימודים בתוצאות של מבחן gmat.

איך בנוי מבחן gmat?
מבחן gmat כולל פרקים כמותיים ופרקים מילוליים ופרק אנליטי. לפרק הכתיבה האנליטית, תקבלו שני נושאים לחיבורים, ותקלידו את הנושאים לתשובות שלכם בעזרת מקלדת של המחשב. במסגרת הפרק המילולי מוצגות שאלות מסוג הבנת הנקרא, השלמת משפטים, וכן הגיון. במסגרת הפרק הכמותי מוצגות שאלות מסוג ניתוח נתונים ופתרון בעיות מעורבות . הן הפרק הכמותי והן הפרק המילולי מכילים שאלות רבי ברירה, הווה אומר אמריקאיות אדפטיביים.

בתחילתו של כל פרק רב ברירתי של מבחן gmat ניתנת שאלה ברמת קושי בינונית, אופן התשובה על שאלה זו וציוני התשובה על שאלות קודמות, ינחה את המחשב בקביעת השאלה הבאה שעליכם לענות. מתן רצף של תשובות נכונות, יגרום לרצף של שאלות ברמת קושי גבוהה. אך מתן רצף של תשובות שגויות, יגרום רצף של שאלות ברמה נמוכה יותר.


 
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010