כתבות נבחרות

שכיר עצמאי
שכיר עצמאי - יש חיה כזו

מזה שנים רבות יש חלוקה מאד ברורה בין שכיר לעצמאי. שכיר הוא אדם העובד עבור מישהו אחר ומקבל שכר קבוע ממעסיקו עבור שירותיו והוא ההפך מעצמאי. עצמאי הוא אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית שלו והוא איננו שכיר ולא מקבל שכר קבוע. רווחיו הם מהעסק או העיסוק שלו אותו הוא מנהל לבד. הגדרה זו מובנת אך מה היא ההגדרה של שכיר עצמאי?

שכיר עצמאי – מוסד חי ובועט

שכיר עצמאי הוא מונח מוכר ומקובל שהשימוש בו מתפשט וגובר עם השנים. שכיר עצמאי הוא אחד משניים- או אדם שפתח עסק- עסק פטור או עסק מורשה והוא גם עובד בתור שכיר; או אדם שהוא פרילנסר ועצמאי אך לא נרשם ככזה ברשויות המס ולכן הוא למעשה עצמאי שעובד כשכיר בעזרת שירות הנקרא "חשבוניות לשכיר".

עצמאי? יש חובת רישום עסק

גם לשכיר וגם לשכיר עצמאי יש חובות. ומה עם עצמאי? ובכן לו יש הכי הרבה חובות כשהחשובה ביותר היא חובת רישום העסק- בעל עסק חייב לרשום את העסק שלו ברשויות המס ולדווח על פעילויותיו הכלכליות. ניתן להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. חוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 קובע מי יכול להירשם איך. ההגדרה עוסקת בסך כל ההכנסות של העסק בכל שנה. כלומר, אם עסק הכניס כמות מסוימת של כסף, ללא כל קשר להוצאות שלו וללא קיזוזים כלל; וכמות זו קטנה מהסכום הנקוב בחוק מס ערך מוסף- אותו עסק יהיה עסק זעיר.

נכון לשנת 2013, אם סך כל העסקאות שלך לא יעלו על על סכום של 77,993 תיחשב עוסק זעיר ותהא פטור מתשלום מע"מ. בנוסף לדרישה זו, על מנת להיחשב עוסק זעיר, עליך לעסוק בכל עיסוק שאיננו עיסוק הכלול ברשימה מסוימת. הכוונה היא לרשימה של עסקים ומשלחי יד שחייבים ברישום של עוסק מורשה וללא כל קשר למחזור העסקאות שלהם אינם יכולים להירשם עוסק זעיר.

שכיר או שכיר עצמאי? יש חובות אחרות

שכיר לא חייב לרשום שום דבר ואת כל הרישומים, ההליכים והפרוצדורות מול רשויות המס עושה המעסיק שלו. מה דינו של שכיר עצמאי? אם שכיר עצמאי הוא גם בעל עסק וגם שכיר עליו להירשם כעצמאי ויחולו עליו כל החובות של עצמא והוא ישחה בים של פרוצדורות וצורך לעשות תיאומי מס.. אם הוא שכיר עצמאי שלא מתפקד כבעל עסק אלא מתנהל בעזרת חשבוניות לשכיר הוא לא חייב בחובת רישום עסק. נוסף לחובת רישום העסק ישנן חובות נוספות החלות על עצמאי ועל שכיר עצמאי בעל עסק, כגון ניהול ספרי חשבונות, דיווחים שוטפים, תשלום מיסים מגוונים ועוד.


 
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010