כתבות נבחרות

שער האירו היום
שער האירו - כללי

האירו הוא מטבע אשר משותף ל-16 מדינות מגוש האירו, מטבע זה נכנס לתוקף בינואר 1999 לאחר חבלי קליטה קשים במטרה לקדם את כלכלת המדינות הנחשלות באירופה. שער האירו היום חשוב מאוד לקידום הכלכלה הן במדינתנו והן במדינות שונות בעולם, אומנם חשיבתו פחותה משער הדולר אך עדיין שער האירו היום משפיע רבות על מדיניות היבוא והיצוא של מדינות העולם בכלל ומדינת ישראל בפרט.


שער האירו היום ופעם

שער האירו היום איתן ויציב לפחות לעומת שער הדולר אשר נתון לתנודות רבות יותר, האירו הושק בשנת 1999, וע"י כך ביטל את הצורך במסחר בין מדינות אירופה השונות שדרשו המרת מטבעות, שער האירו היום משפיע בערך על כ-350 מיליון אזרחים אשר עושים שימוש בו וכמובן מושפעים מירידות ו/או עליות אשר חלות בו.

התומכים במעבר ליורו טענו כי מעבר כזה יגרום להגברת התחרות והסחר החופשי וכתוצאה שיפור הזדמנויות להשקעות ומחירים אטרקטיביים יותר לצרכנים, שער האירו היום ועוצמתו אכן מאשש השערה זאת, אולם לא הכל תמכו במעבר זה מתנגדיו טענו כי בצוק העיתים מדינות אשר כלכלתן תהיה על סף קריסה לא יוכלו להתאושש מאחר ולא יוכלו להגביר את היצוא ולבצע פיחות של המטבע שלהן, בסופו של דבר, האחריות נפלה לחיקו של הבנק האירופי המרכזי אשר בין האחראים על שער האירו היום.


מה משפיע על שער האירו היום

שער האירו היום
מושפע רבות מהאיחוד האירופי, שער האירו היום מושפע באופן מובהק משינויים פוליטיים ביבשת אירופה ומהמדינות אשר חברות באיחוד האירופי.גורם עיקרי נוסף אשר משפיע על שער האירו היום הינו הפער בין גידול המשק בארה"ב לבין זה של הגוש האירופי קיים יחס הפוך בין השניים, שער האירו היום קטן ככל שהצמיחה של המשק האמריקאי גדלה והפוך. יצואנים באירופה מעדיפים שער יורו היום גבוה ואילו יבואנים מעדיפים שער יורו גבוה היום.

חשוב לציין כי לא כל המדינות היום באירופה משתמשות ביורו אולם שער האירו היום משפיע עליהן במידה לא מבוטלת בכל מה שקשור לפיתוח כלכלתן.

שער יציג של האירו מתפרסם בכל יום ביחד עם כל השערים היציגים עלידי בנק ישראל.

 
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010