כתבות נבחרות

גילוי מרצון אנונימי
איך מגישים בקשת גילוי מרצון אנונימי?
נישום, עוסק, מייצג או בעלי תפקידים רלוונטיים בארגונים ומוסדות יכולים להגיש בקשה לגילוי מרצון גם באופן אנונימי. באופן עקרוני, המטרה של גילוי מרצון אנונימי היא לשמור על דיסקרטיות מסוימת ולמנוע מצב שבו רשות המיסים מפעילה סנקציות על נישומים שעברו עבירות מס. עם זאת, יש תנאים מוקדמים להגשת בקשה אנונימית וכדאי להכיר אותם.

ראשית, בקשה עבור גילוי מרצון אנונימי מגישים לגורם המוסמך עם כל המידע והמסמכים למעט שם המבקש. זה אומר שבתוך הבקשה עדיין צריך לכלול מידע ובו שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה, אומדן המס לתשלום וכן הלאה. אם ישנם מסמכים שתומכים בצורה כזו או אחרת בבקשה, צריך לצרף אותם.

שנית, בקשת גילוי מרצון אנונימי מגישים בצירוף נספח מלא שחתום על ידי בא כוח של המבקש. זה אומר שגם כאן המבקש אמנם לא מזדהה בשמו, אך יש מישהו שמייצג אותו וצריך לחתום על טופס ייפוי כוח ועל נספח שאותו מגישים יחד עם הבקשה.

מה קורה עם הבקשה אחרי ששולחים אותה?
הנוהל של גילוי מרצון אנונימי קובע שבתוך 180 יום ממועד קבלת הבקשה, אמור בא כוח של המבקש לחתום על טיוטת הסכם שומה. טיוטה זו מתייחסת להכנסות ולחבות המס בקשר לגילוי מרצון בלבד, אך היא חשובה גם על מנת להפעיל את הנוהל כולו וליהנות מהיתרונות של דיווחים מתוקנים בזמן אמת.

גילוי מרצון אנונימי
הנקודה החשובה היא שבמעמד החתימה על טיוטת הסכם השומה מחויב בא כוחו של המבקש לגלות את שמו ומספר תעודת הזהות של המבקש. גילוי זה הוא תנאי להמשך הבדיקה והטיפול בבקשה, כאשר לאחר מכן גם אפשר להחליט האם להאריך את פרק הזמן לטיפול.
 
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010