כתבות נבחרות

רישום חברה חדשה
רישום חברה חדשה

אם אתם עומדים לפתוח עסק ומתלבטים באיזה סטאטוס לפתוח אותו (עוסק מורשה או חברה בע"מ), הרי שחשוב לדעת שיש שיקולים רבים וחשובים שיש לקחת בחשבון בטרם קבלת ההחלטה הסופית. הדברים אמורים בעיקר לגבי רישום חברה חדשה. רישום חברה חדשה, הינו מהלך בירוקראטי אשר יכול להביא לשיפורים משמעותיים לבעלי העסק הן מבחינה משפטית, והן מבחינה כלכלית.

בעל עסק אשר יחליט לרשום חברה חדשה יוכל ליהנות ראשית מההפרדה המשפטית בין בעלי המניות של החברה, ובין הנושים. הפרדה זו יכולה להגן על בעלי המניות בזמן של פירעון חובות ותשלומים. מעבר לכך, רישום חברה חדשה יוצר מצב בו בעל העסק קובע לעצמו את גובה המשכורת שיקבל, מה שיכול לצמצם את גובה הביטוח הלאומי ומס הבריאות שהוא משלם כיום.

אילו טפסים יש למלא לצורך התהליך?

הצעד הראשון לרישום חברה, הינו הגשה לרשם החברות בקשה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות תש"ס-1999. בבקשה זו יש למלא את כל הפרטים הנדרשים (סעיף 8 לחוק). בנוסף לטופס זה מקימי החברה יצטרכו להגיש גם תקנון חברה, הצהרה של בעלי המניות של החברה, והצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה, בה הם מצהירים כי הם מוכנים לכהן כדירקטורים.

מה כולל תהליך רישום החברה?

יש צורך לאמת בפני עורך דין את שמו של החותם, מספר תעודת הזהות שלו  וכן גם החתימה שלו. מעבר לכך, יש צורך לשלם איגרת רישום. במידה ורשם החברות מצא כי קוימו כל הדרישות הכלולות לפי חוק בתהליך הרישום, הוא ירשום את החברה. בסוף התהליך, יינתן לחברה מספר רישום.                                                                          

מי יכול להקים חברה?

כל אדם רשאי להקים חברה, כל עוד מטרות החברה אינן עוברות על החוק, או בלתי מסוריות, או נוגדות את תקנת הציבור (סעיף 2 לחוק החברות). כמו כן, ייתכן כי לחברה יהיה בעל מנייה אחד ויחיד (סעיף 3 לחוק החברות). חברה יכולה לפעול לפי שיקולים עסקיים להשגת רווחיה. אם נקבע בתקנון החברה כי אין לחלק רווחים לבעלי מניותיה, אזי החברה הינה חברה למטרות ציבוריות.

 

© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010