כתבות נבחרות

ועדת ערר על החלטת המרב"ד
הכירו את המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) הינו גוף הפועל תחת משרד הרישוי, תפקידו לקבוע לגבי נהגים אשר נשלחים אליו האם הם מתאימים לנהיגה ותחת אילו תנאים. ההחלטה לגבי עתידו של כל נהג מתבצעת לאחר אבחון רפואי ופסיכולוגי אותו עוברים במכון הרפואי. נהגים אשר נשלחים על ידי משרד הרישוי לבדיקות ואבחון במכון הרפואי הינם נהגים עם בעיות רפואיות או נפשיות או נהגים בעלי רקע שלילי בנהיגה כמו עבירות תנועה רבות, מעורבות בתאונות דרכים ונהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. במכון הרפואי מחליטים האם להתיר לכל נהג רישיון נהיגה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי בין היתר לפסול רישיון לתקופה של שנה בגין 'אי התאמה אישיותית'. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול לפסול רישיון נהיגה מסיבות רבות, אך על החלטותיו של המכון הרפואי ניתן להגיש ערר, אל ועדת ערר על החלטת המרב"ד ובאמצעות פנייה נכונה ומדוייקת ניתן לעיתים לשנות או לבטל את ההחלטה.

האם ניתן לערר על החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

קודם כל התשובה היא כן, ניתן להגיש בקשה לערר על החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אל ועדת ערר על החלטת המרב"ד. בקשות לערר נשלחות לוועדה מובחרת שיושבת בבית חולים תל השומר שכל תפקידה הוא בדיקת ערעורים בנושא זה. על מנת להעלות את הסיכויים לקבל הערר מומלץ טרם תחילת התהליך לשלב עורך דין. עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה מכירים את הכללים והסיבות בגינן מאשרים או דוחים בקשות ערר והם יכולים להעניק סיוע משפטי משמעותי. באמצעות הגשה של ערר מנומק משפטית ורפואית אל ועדת ערר על המרב"ד ניתן לשנות או לבטל את החלטות המכון הרפואי, את הערר ניתן להגיש עד 30 יום מקבלת התוצאות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. הגשת ערר כרוכה בתשלום של אגרה למשרד הרישוי.

© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010