כתבות נבחרות

מהי פסילה מנהלית
סמכויות פסילת (שלילת) רשיון נהיגה

פסילה מנהלית הינה הליך שבו נלקח מאדם – זמנית או לצמיתות - רשיון הנהיגה שלו, ע"י מי שהוסמך לכך בחוק, בגין עילות שקבועות בחוק. פסילת רשיון מכונה גם שלילת רשיון. נהג שרשיונו נשלל מסומן בהתאם במאגרי המידע של המשטרה ומשרד הרישוי.

מספר גורמים מוסמכים בחוק לפסול אדם מהחזיק רשיון נהיגה: בראש ובראשונה מוסמך לכך בית המשפט, אשר רשאי להחליט כן בהחלטה שיפוטית. גורם נוסף הינו משרד הרישוי, המוסמך לשלול רשיון בין ע"י אי חידושו מסיבות הקבועות בחוק, ובין על פי המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מסיבות רפואיות. הגורם השלישי המוסמך לפסול רשיון נהיגה הינו קצין משטרה, המוסמך לפסול רשיון לתקופה של 30 עד 90 ימים בהתאם לחומרת העבירה או התאונה שבה היה מעורב הנהג.

פסילה מנהלית

כל פסילת רשיון שאיננה פסילה של בית המשפט, מכונה "פסילה מנהלית". ההשלכות של פסילה מנהלית הן בראש ובראשונה, העובדה שפסילה מנהלית הינה פסילה זמנית, למעט המלצה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המוסמך במקרים מסויימים להמליץ למשרד הרישוי על פסילת רשיון לצמיתות, של אדם שנמצא בלתי כשיר מבחינה רפואית, באופן בלתי הפיך, לנהוג ברכב מנועי. כך למשל, קצין משטרה מוסמך, כאמור, לפסול רשיון לתקופה של עד 90 ימים בלבד, וזאת במקרה החמור ביותר שבו היה הנהג מעורב בתאונת דרכים קטלנית.

שנית, הדרך לתקוף החלטה לפסילה מנהלית הינה על-ידי הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט, לביטול פסילה מנהלית. בקשה כזו מוגשת לבית המשפט, אשר מחליט האם להשאיר את הפסילה המנהלית על כנה או לבטלה או להפחית את משך הפסילה. המבקש לבטל את הפסילה המנהלית צריך לשכנע את בית המשפט שאין סכנה לציבור אם יוחזר לו הרשיון.

© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010