כתבות נבחרות

שירות לאומי
  השירות הלאומי בישראל

השירות הלאומי במדינת ישראל הינו שירות התנדבותי המיועד לגברים ונשים אשר מטעמים שונים אינם יכולים לשרת במסגרת הצבאית. על פי חוק, כל אזרח/ית אשר קיבל פטור מהשירות הצבאי ראשי להתנדב למסגרות שונות של שירות לאומי הנמשך בין שנה לשנתיים. ניתן לפני השירות הלאומי להתנדב אל שנת שירות ובכך להאריך את תקופת התרומה לקהילה.

הסיבות לקבלת פטור מהשירות הצבאי בישראל הן רבות ומגוונות וכוללות בין היתר: פטור מסיבות רפואיות, פטור משירות מסיבות מצפוניות, פטור משירות מטעמי דת, לאום ועוד. כיום, מרבית מתנדבי שירות לאומי הן בנות דתיות –לאומיות אשר שוחררו מהשירות הצבאי מטעמי דת.

שירות לאומי –חובות וזכויות

שירות לאומי בישראל מוגדר על פי חוק כשירות התנדבותי והוא מנוהל באמצעות עמותות שונות שהוסמכו לצורך כל על ידי משרדי הממשלה השונים. השירות הלאומי מתבצע במספר רב של תחומים, וכיום, עומדים בפני כל מתנדב/ת למסגרת שירות לאומי מספר רב של תחומי עניין בהם הוא יוכל לשרת ולתרום.

שירות לאומי נמשך בין שנה לשנתיים (תלוי במסגרת ההתנדבותית וברצון המתנד/ב). במהלך תקופת שירות לאומי מקבל התנדב דמי כלכלה חודשיים העומדים על סך של מאות שקלים בחודש (ברוב המקרים סכום הזהה למשכורת חייל). כמו כן, לאורך כל תקופת שירות לאומי תורני או רגיל זכאי המתנדב למלוא הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית במדינת ישראל.

לאחר תקופת שירות של שנה ומעלה זכאי המתנדב/ת לחבילת שחרור הזהה ברוב המקרים למענק השחרור הצה"לי. במהלך שנות ה-90 של המאה הקודמת, חלה עלייה מתמדת במספר מקבלי הפטור משירות החובה הצה"לי ממספר סיבות שונות, כתוצאה מכך, החליטה המדינה להעניק אפשרות גם לבנים להתנדב למסגרות של שירות לאומי לבנים והם יהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הזהות לזכויותיו של חייל משוחרר לאחר שירות צבאי מלא.

השירות הלאומי בקרב בני המיעוטים

בעשור האחרון חלה עלייה מתמדת בהתנדבות שירות הלאומי בקרב בני המיעוטים במדינת ישראל. מדי שנה עולה מספר המתנדבים באחוזים מרשימים בקרב צעירים ערבים רבים המעוניינים להשתלב בחברה הישראלית. שירות זה מוגדר כ- שירות לאומי אזרחי, ובשנים האחרונות אנו עדים לתהליך בו נפתחים יותר ויותר מסלולי שירות למגזרי בני המיעוטים למטרות שירות לאומי.


   
© כל הזכויות שמורות ל Pencil - אין להעתיק מאמרים מהאתר. 2009-2010